YAVUCUK KÖYÜ HAVZA/SAMSUN

KÖYÜN ADI

Aþaðýyavucuk Köyü

MUHTARIN ADI SOYADI

Salim CANÝAZ

TEL. NO

0 362 714 56 33

DENETLEME TARÝ

03.10.2005

1- NÜFUSU

451

2- HANE SAYISI

88

3- ÝLÇEYE UZAKLIÐI

4 Km.

4- BAÐLI MAHALLESÝ

Yok

1- OKUR – YAZARLIK ORANI

% 98

2- OKUL DURUMU :

DERSLÝK

ÖÐRETMEN

LOJMAN

Mevcut

Ýhtiyaç

Mevcut

Ýhtiyaç

Mevcut

Ýhtiyaç

1. Kademe

2

2

46

2

2. Kademe

20

TOPLAM

2

2

66

2

3- TAÞIMALI EÐÝTÝM

II.Kademe Öðrenciler 25 Mayýs PÝO ve Vakýfbank PÝO’ da yatýlý kalýyor.

4-HALK EÐÝTÝM KURSU

Yok

1- KÖYÜN BAÐLI OLDUÐU KARAKOL VE

Merkez Jandarma Karakolu

TEL.NO

0 362 714 1048

2- KARAKOLA UZAKLIÐI

4 Km.

DOKTOR

HEMÞÝRE

EBE

Mevcut

Ýhtiyaç

Mevcut

Ýhtiyaç

Mevcut

Ýhtiyaç

Saðlýk Ocaðý(Yok)

Saðlýk Evi(Yok)

Toplam

1- KANALÝZASYON

Var

2- KÖY KONAÐI

Var

1- KOOPERATÝF

Yok

2- BOÐA BARINAÐI

Yok

3- TRAKTÖR SAYISI

61 Adet

4- ORMAN ÝÇÝ/DIÞI/KENARI

Orman içi

5- ARAZÝ SULAMA DURUMU

Var ( Ýnþaatý devam ediyor-Gölet alaný su tutmuyor.)

6- EKONOMÝK DURUMU

Tarým ve Hayvancýlýk

7- TARIM ALANI MÝKTARI (DA)

9,534

a) EKÝLEN TARIM ÜRÜNLERÝ

Buðday, Arpa,Ayçiçeði, Fið, Þ.Pancarý,Mýsýr Silajý

b) MEYVE, SEBZE VB.

8- BÜYÜK BAÞ HAYVAN SAYISI

270

9- KÜÇÜK BAÞ HAYVAN SAYISI

72

( YOL, SU, ELEKTRÝK, TELEFON. V.B.)

1- ASFALT YOLU

4 Km

2- STABÝLÝZE YOLU

Yok

3- ÝÇME SUYU

Var - yeterli

4- ÞEBEKE SUYU

Var

5- KANALÝZASYON

Var ( Köy halkýnýn kendi imkanlarý ile yaptýðý kanalizasyon mevcut olup, saðlýklý deðil. )

6- ELEKTRÝK DURUMU

Var

7- TRAFO SAYISI

1 Adet yetersiz

8- TELEFON ÞEBEKESÝ

Var

9- TELEFON ABONE SAYISI

85

10- BAÐLI OLDUÐU SANTRAL

Havza-Merkez

.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !